Ανακοίνωση

Ανακοίνωση
Σας ενημερώνουμε ότι η έναρξη των προπονήσεων της Ακαδημίας μας, για την νέα
ποδοσφαιρική χρονιά 2017-2018, θα πραγματοποιηθεί στις 4 Σεπτεμβρίου  2017.
Share

κωδικός e-banking 2019/20 στις ανακοινώσεις