ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


• Πρόεδρος: Βασιλάκης Αδαμάντιος
• Α΄ Αντιπρόεδρος: Γκύζης Γεώργιος
• Β΄ Αντιπρόεδρος: Πολίτης Κωνσταντίνος
• Γενικός Γραμματέας: Φερτάκη Βασιλική
• Ειδικός Γραμματέας: Βουλκίδης Εμμανουήλ
• Ταμίας: Παπαδόπουλος Αλέξιος
• Γενικός Αρχηγός: Γκρέκος Θεόδωρος
• Έφορος: Αγγελόπουλος Διονύσιος
• Μέλη: Πέτρου Γρηγόριος, Γάκης Χαράλαμπος

κωδικός e-banking 2019/20 στις ανακοινώσεις