ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


• Πρόεδρος: Αποσκίτης Νικόλαος
• Αντιπρόεδρος: Γάκης Χαράλαμπος
• Γενικός Γραμματέας: Κόντης Γεώργιος
• Ειδικός Γραμματέας: Βουλκίδης Εμμανουήλ
• Ταμίας: Μπατσιάκος Ηλίας
• Μέλη: Πολίτης Αθανάσιος, Κανελλόπουλος Βαγγέλης

κωδικός e-banking 2019/20 στις ανακοινώσεις