Προπονητικό Team

 

ΣΔΡΑΛΛΑΓΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ (Προπονητής τμήματος 2009Α,Κ14Β, Κ18)

Πτυχιούχος Τ.Ε.Φ.Α.Α. Π. Αθηνών, με ειδικότητα ποδόσφαιρο, δίπλωμα προπονητή UEFA Β΄