ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούμε πολύ όπως προσκομίσετε στη Γραμματεία του Συλλόγου από τη Δευτέρα 19/10, αντίγραφο για την ταυτοπροσωπία των αθλητών (Βεβαίωση-Πιστοποιητικό γέννησης με φωτογραφία του αθλητή επικυρωμένο από το ΚΕΠ).
Η ανακοίνωση αφορά ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ των Ακαδημιών μας.

Share