Ματαίωση αγώνα τμήματος 2008Β

Ο αγώνας την Κυριακή 16/2, του τμήματος 2008Β με προπονητή τον κ.Λειβαρτζηνό, δε θα πραγματοποιηθεί, λόγω αδυναμίας συγκρότησης της ομάδας.

Share