Ο αγώνας του τμηματος 1 του Κ12(2008) του κύριου Λειβαρτζινού, το Σάββατο στις 11.00, ακυρώνεται λόγω αδυναμίας του αντιπάλου.