Πρόγραμμα Αγώνων 16 & 17 Δεκεμβρίου

Πρόγραμμα Αγώνων 16 & 17 Δεκεμβρίου

 

Κενταύρου (Μητρόπουλου και Καλλιανίου, ΤΚ 152 35, Βριλήσσια)
https://goo.gl/maps/MRwtpX8cGj22

Μεταμόρφωσης (Ηλείας 14, ΤΚ 144 51, Μεταμόρφωση)
https://goo.gl/maps/KWHEz4WAEgr

Campeon FC (Παρ.3η Φραγκοκκλησιάς 5, ΤΚ 151 25, Μαρούσι)
https://goo.gl/maps/mJhWmbQzb662

Υμηττού (Ερρίκου Σλήμαν 59, ΤΚ 163 44, Ηλιούπολη)
https://goo.gl/maps/ATqzrEqHC252

Deree (Γραβιάς 6, TK 153 42, Αγ. Παρασκευή)
https://goo.gl/maps/XGVtmagFEvk

Αλίμου Β΄(Λεωφ. Γερουλάνου 21, ΤΚ 174 55, Άλιμος)
https://goo.gl/maps/Z6tamkqvM7A2

Share