Πρόγραμμα Αγώνων 9 & 10 Δεκεμβρίου

Πρόγραμμα Αγώνων 9 & 10 Δεκεμβρίου
Projunior 1 : η νέα ώρα έναρξης είναι 12:30 και ώρα συγκέντρωσης 12:00
Junior 2 : η νέα ώρα έναρξης είναι 18:30 και ώρα συγκέντρωσης 18:00

Αγ.Παρασκευής (Γραβιάς & Σπάρτης 2, ΤΚ 153 42, Αγ. Παρασκευή)
https://goo.gl/maps/z8omqPifZGH2

Campeon FC (Παρ.3η Φραγκοκκλησιάς 5, ΤΚ 151 25, Μαρούσι)
https://goo.gl/maps/mJhWmbQzb662

Μελισσίων (Παλ. Πατρών Γερμανού 9, ΤΚ 151 27, Μελίσσια)
https://goo.gl/maps/pXVdbbApfBK2

Αγ. Στεφάνου (Αναπαύσεως 2,ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος)
https://goo.gl/maps/w4u36n36S3Q2

Share