Ανακοίνωση

Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι η εφάπαξ πληρωμή της ετήσιας συνδρομής πλέον δεν ισχύει.
Παραμένει η πληρωμή ανά τρίμηνο κ η μηνιαία.
Παρακαλούνται οι γονείς που δεν έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις να το κάνουν το συντομότερο.

Ευχαριστώ
Tσαβαλιάς Κώστας

Share